Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce

Ekonomia i finanse

Informacje

W opracowaniu dokonano analizy wskaźników rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych oraz wskaźników zadłużenia i płynności finansowej. Prawidłowy ich poziom zależy między innymi od sprawności w zakresie zarządzania kapitałem i oczywiście od zaopatrzenia przedsiębiorstwa...

Indeks