Wojsko polskie Kościuszki w roku 1794

Historia

Informacje

Publikacja zawiera 20 kolorowych plansz.Siła zbrojna, jaką rozporządzał Kościuszko, nie była już wojskiem regularnym w ścisłym znaczeniu tego słowa, http://dentamed.lublin.pl/ bo znaczna jej liczba obejmowała i tak zwaną "ruchawkę", czyli ochotników, którzy dobrowolnie garnęli się do szeregów powstańczych...

Indeks