Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

E-książki

Informacje

Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII-pocz. XII w.), zlokalizowanego w dzisiejszej...

Cena: 70,00 72,75 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie