Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia międzywojennego

E-książki

Informacje

"Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia międzywojennego" to opracowanie książkowe doktoratu bronionego w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej (promotor: wizualizacje sklepów prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak). Zasadniczo skierowane jest do odbiorcy profesjonalnego (literaturoznawcy), ale pisane jest z...

Indeks