Świat literek - podręcznik kl1 sem2 JUKA

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Zintegrowany podręcznik dla klasy pierwszej. Obejmuje materiał dotyczący języka polskiego, środowiska, muzyki i plastyki oraz elementów techniki i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozwala w ciekawy sposób realizować treści określone programem nauczania. Jest dostosowany do zainteresowań...

Indeks