Świadczenie antycypacyjne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podjęte w pracy zadanie badawcze to analiza skutków prawnych sytuacji, w której dłużnik wykonuje swoje zobowiązanie spełniając świadczenie za wcześnie.Właściwy nurt badań koncentruje się wokół spełnienia świadczenia przed powstaniem zobowiązania, czyli w momencie, w którym...

Indeks