Splątania

Poezja polska

Informacje

Katarzyna Gondek swobodnie porusza się między biegunami poetyk, z pełną świadomością użyteczności wynalazków starych i nowych, które sumują włóknina ogrodowa się w bogate instrumentarium wersyfikacji i obrazowania. Służy to nie tylko zabiegom stylizatorskim, lecz również dostosowaniu tonacji...

Indeks