Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Prawo

Informacje

Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w...

Cena: 157,52
Dostępność: dostępny od ręki