Prawo konkurencji t.15

Prawo

Informacje

W opracowaniu zostały przedstawione następujące zagadnienia:z kwestii ogólnych: systematyka prawa konkurencji, rozwój polskiego prawa konkurencji, międzynarodowe i europejskie prawo konkurencji,z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji: podstawowe pojęcia używane w ustawie...

Indeks