Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega m.in. na tym, że wykazuje on tendencję do przechodzenia w stan permanentny (długookresowy), zagrażając ciągle znaczną destabilizacją zarówno tzw. sfery nominalnej, jak i realnej gospodarki. Stąd podejmowane od kilku lat,...

Cena: 62,79
Dostępność: dostępny od ręki