P1. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Architektura postmodernistyczna w Polsce pozostaje jednym z najbardziej zaniedbanych zagadnień. Celem niniejszej książki jest zaznaczenie podstawowych problemów hoarding boards badawczych związanych z polskim postmodernizmem oraz zarysowanie jego konsekwencji zarówno dla architektury, jak i myślenia o...

Indeks