Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

E-książki

Informacje

Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczalnych sposobów ukształtowania relacji prawnych między ubezpieczającym, ubezpieczonym i...

Cena: 107,07 111,26 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie