Minima programowe a programy kierunku studia europejskie w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Od lat w polskich środowiskach naukowych toczyła się dyskusja o zasadności i konieczności uruchomienia nowego kierunku: studia europejskie. Zwolennicy autonomicznego kształcenia europejskiego na poziomie wyższym argumentowali, że dotychczasowy stan sprowadzający się do funkcjonowania...

Indeks