Konterfekty kresowiaków z ołtarzem i katedrą szkolną w tle

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja oparta na materiałach rękopisów z archiwów wileńskich (Litewskiego Archiwum Historycznego, Archiwum Litewskiej Akademii Nauk) oraz drukowanych materiałach źródłowych. Zasadniczą jej część stanowią biogramy księży-nauczycieli religii rzymskokatolickiej w szkołach...

Indeks