Komunikowanie strategii

Nauki humanistyczne

Informacje

Jak posługiwać się metaforami, aby przemówić do wyobraźni pracowników? Co zrobić, aby pracownicy zrozumieli strategię? Jakich jest 10 http://bhp-spec.pl/ herezji związanych z komunikowaniem strategii? Dlaczego struktura i kultura organizacji mogą utrudniać wprowadzenie strategii i jak temu...

Indeks