Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Komentarz zawiera stan prawny na 20 lutego 2015 r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in. małżeńskich ustrojów majątkowych, pokrewieństwa i powinowactwa, pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, opieki i kurateli,...

Cena: 305,97
Dostępność: dostępny od ręki