Kodeks pracy

Prawo

Informacje

Stan prawny: wrzesień 2014 rokuPublikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Zamieszczono również wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks pracy.Artykuły Kodeksu zostały opatrzone...

Indeks