Kiedy należy sporządzić kilka raportów miesięcznych za jednego pracownika?

E-książki

Informacje

W raporcie składkowym rozliczane są należne składki, w raporcie świadczeniowym zaś wykazywana jest przerwa w ich opłacaniu z danego tytułu i ewentualnie wypłacone pracownikowi świadczenie albo świadczenia chorobowe. Zdarza się też, że jeden pracownik musi być uwzględniony w kilku...

Indeks