Historie wydobyte z cienia

E-książki

Informacje

Książka Ewy Kępy jest wnikliwym i obszernym studium poświęconym problematyce konstruowania i rekonstruowania kobiecego podmiotu w cyklu życia - "prywatnego" podmiotu kobiecego, podmiotu "uniwersalnych" relacji i więzi, nie zaś - podmiotu praw i wolności. (...) Ewa Kępa ukazała, w jaki...

Indeks