Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

E-książki

Informacje

balustrada szklana wewnętrzna

Książka jest poświęcona dionizyjskim obliczom filozofii Fryderyka Nietzschego, stanowiąc zarazem próbę spojrzenia na jego dzieło przez pryzmat wykładni, balustrada szklana wewnętrzna dla której podstawą staje się mit. Dionizos pojawia się tu zarówno jako znak przeszłości, w którym dzięki rozszyfrowywaniu...

Cena: 20,42 21,22 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie