Galicyjskim szlakiem chasydów sądecko-bobowskich

Historia

Informacje

"Galicyjskim szlakiem chasydów sądecko-bobowskich" to opowieść-przewodnik po zaginionym świecie żydowskim, który jednakże odrodzony trwa w innym miejscu, łączniki pasywne rozwija się, nie zapominając, skąd jego korzenie. Osią geograficzną przewodnika jest linia: Tarnów #8211; Bobowa #8211; Nowy...

Indeks