Finansowanie ochrony zdrowia

Medycyna

Informacje

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:- reform współczesnych systemów zdrowia,- gromadzenia danych w ramach Narodowych Rachunków Zdrowia,-...

Indeks