Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku

Historia

Informacje

analizy statystyczne

Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor analizy statystyczne przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do wyjaśniania mechanizmów upadku komunistycznych reżimów autorytarnych i na tym tle formułuje...

Cena: 39,18
Dostępność: dostępny od ręki