Emigracja i środowiska polonijne

E-książki

Informacje

Publikacja zawiera artykuły analizujące zawartość archiwów krajowych i zagranicznych pod kątem źródeł do dziejów polskiej emigracji i http://carptravel.pl/ Polonii. Przedstawione zostały zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego m.st....

Indeks