Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej

E-książki

Informacje

Dotychczasowe systemy zarządzania w administracji publicznej są nieskuteczne zwłaszcza w kontekście współczesnej roli informacji i jej wyciskarka wolnoobrotowa hoffen wykorzystywania (Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego...

Indeks