Current problems of the penal law AND criminology

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Seria Current problems of the penal law AND criminology, której kontynuację stanowi to opracowanie jest jedyną, która łączy dwie dyscypliny naukowe i właściwe im dwa języki. Dla prawa karnego typowym językiem jest język niemiecki, natomiast kryminologia posługuje się językiem...

Indeks