Borówka wysoka

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Biologia krzewuskład chemiczny i wartość odżywcza jagódWymagania klimatyczne i gleboweOdmiany uprawneRozmnażanieZakładanie plantacjiNawożenieNawadnianie plantacji i ochrona przed przymrozkamiChoroby infekcyjne borówki wysokiejPrzechowywanie owocówKoszty zakładania i prowadzenia plantacji

Indeks