Antropologiczne badania zmiany kulturowej

Nauki humanistyczne

Informacje

Trauma kulturowa. Doświadczanie zmian systemowych w postsocjalistycznej PolsceRuch alterglobalny a perspektywa zmiany kulturowejSpołeczno-kulturowe konsekwencje restrukturyzacji przemysłu w miastach konurbacji górnośląskiejGraffiti i onomastyka miejska jako wyznaczniki przemian politycznych...

Indeks