Alfabet mitów menedżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania

Ekonomia i finanse

Informacje

Menedżerowie, trenerzy, konsultanci i inni specjaliści często opierają swoje działania na popularnych koncepcjach czy powszechnych przekonaniach. Takie podejście nie zawsze się sprawdza i stwarza ryzyko podejmowania błędnych decyzji lub działania w chaosie. Na czym więc bazować? Jak...

Indeks